Projektleder på verdens tag

Mit indlæg/foredrag “Projektleder på verdens tag” blevet brugt meget i konsulentbranchen, da det på en anderledes måde fortæller om udfordringerne i projektledelse.

Foredraget bygger på min erfaring med projekter i to vidt forskellige verdener; indenfor IT og i relation til gennemførelse af bjergekspeditioner.

Jeg fortæller om en hel række discipliner i projektledelse og bruger bjergbestigningen og projekterne med at bestige nogle af verdens højeste bjerge som eksempler. Men da eksemplerne fra bjergekspeditionerne er meget konkrete, er det meget let at trække paraller til andre typer af projekter.

Oversigtsprojekplan, en skabelon

Oversigtsprojekplan, en skabelon

Det bliver hyppigt anvendt i forbindelse med projektlederseminarer og kick-off arrangementer og har givet meget inspiration specielt i forbindelse med fastlåste projekter.

Det er et af mine mest brugte foredrag og referencerne tæller bl.a.:

  • Konsulentfirmaet IP Teams
  • Konsulentfirmaet 7N
  • To grupper under Dansk Projektlederforum
  • IT Universitetet
  • Dansk IT (DIT) i forbindelse med det årlige Portefølje-, Program- og Projektledelses seminar.